• Årsredovisning 2020: Positivt resultat efter ett krävande år av pandemi

  År 2020 präglades helt av pandemin som fick djupgående effekter för invånarna i Stockholms län och för verksamheterna i Region Stockholm. Regionen kan trots påfrestningarna presentera ett positivt resultat som kommer att kunna användas för att möta de ekonomiska utmaningarna framåt. Det framgår av Region Stockholms årsredovisning för 2020 som beslutats av regionfullmäktige.

  Ekonomi och budget
 • Utlämning av förbokade hemtest på apotek – startar på fem apotek 4 maj

  Från och med tisdag 4 maj kan invånare i länet med symtom på covid-19 boka ett provtagnings-set för egenprovtagning som ett friskt ombud sedan kan hämta på ett apotek. Efter provtagning i hemmet lämnas setet till samma apotek och provsvar kommer inom 1-2 dygn till de personliga sidorna på 1177. Från 11 maj finns möjligheten på 16 apotek spridda över hela länet med en total utlämningskapacitet på 10 500 hemtester per vecka. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm planerar ytterligare en vaccinationsmottagning i Södertälje – startar i slutet av maj

  Region Stockholm avser att starta ytterligare en vaccinationsenhet mot covid-19 i Södertälje med start i slutet av maj. Enheten planeras att drivas av Scanias husläkarmottagning och ska ligga i anslutning till företagets område i Södertälje. Enheten ska vaccinera befolkningen i Södertälje, som kommer att vara den största gruppen som vaccineras, men också anställda på företaget.

  Hälso- och sjukvård
 • 32 innovationsprojekt har beviljats medel ur Innovationsfonden

  Trots rådande utmaningar inom många av Region Stockholms verksamheter är det ett stort intresse för att ansöka till Innovationsfonden och det är fortsatt hög kvalitet på ansökningarna. Nu har 32 enheter beviljats medel ur Innovationsfonden för utveckling av nya metoder, processer och produkter, ofta kopplat till digitalisering.

  Forskning och innovation
 • Enormt intresse för Odla 1 kvadratmeter lin

  Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Så var uppmaningen för invånare i länet när hemslöjdskonsulenterna uppmanade till intresseanmälan för att få en odlingspåse hemskickad. Det kommer säker ett par hundratal för ett så stort län som vårt, gissade Charlotte Hellsten Husman vid Region Stockholm. Över 1.200 fröpåsar skickades ut!

  Kultur
 • Storregionala samverkan ökar inom östra Mellansverige

  Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik och tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga s.k. nodstäder till Stockholm. Det visar uppföljningen av samverkan kring planering i östra Mellansverige. 

  Regional utveckling
 • Informationshubbar hjälper till med bokning i områden med lägre vaccinationstäckning

  Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och 78,6 procent av gruppen 65-plus har vaccinerats med en första dos. Samtidigt har ett antal kommuner och stadsdelar – exempelvis Rinkeby-Kista, Botkyrka och Södertälje – cirka tio procent lägre vaccinationsgrad än regionsnittet för gruppen 65-plus. Därför genomförs och planeras nu för ytterligare insatser i dessa områden, exempelvis fler hälsoinformatörer och nya informationshubbar.

  Hälso- och sjukvård
 • Personer födda 1956 eller tidigare erbjuds AstraZeneca

  Region Stockholms inriktning är att AstraZenecas vaccin ska användas i den grupp där vaccinet är rekommenderat för användning av Folkhälsomyndigheten, alltså personer födda 1956 och tidigare. De som är 18 till 59 år i riskgrupp eller 60 till 64 år – med eller utan riskfaktorer – erbjuds de vacciner som är godkända för de åldrarna. På så vis kan så många som möjligt snabbt erbjudas vaccin utifrån åldersrekommendationerna.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm inleder vaccinering av personer som lever i socialt utsatta situationer

  Region Stockholm är i vaccinationsfas 3 och en mindre del av fasen är personer som har svårt att följa rekommendationerna och skydda sig själv och andra mot covid-19. Hemlösa, papperslösa, asylsökande och kvotflyktingar är exempel där många erbjuds vaccination i de vanliga vaccinationsflödena och i samband med sina vårdkontakter. Enheter som Capio Hemlösa och Sprututbytet kan vaccinera på plats medan mindre enheter möter patienter med psykossjukdom eller patienter på rättspsykiatriska enheter via mobila lösningar.

  Hälso- och sjukvård
 • Ökad tillgänglighet för PCR-tester under helgerna ger snabbare provsvar

  Från och med lördag blir det möjligt att få test-kit för egenprovtagning PCR levererade till hemadressen också på lördagar och söndagar. Samtidigt ökar öppettiderna på länets drive-in-stationer för egenprovtagning. Totalt ökar provtagningskapaciteten med drygt 3 000 prover per dag. Att öka tillgängligheten för covid-19-test under helgerna ger snabbare provsvar och förutsättningar för en ännu mer effektiv smittspårning. Det är extra viktigt när smittspridningen fortsatt är på en hög nivå.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm startar pilotstudie – antigentester vid covid-19-utbrott i gymnasieskolor

  Region Stockholm inleder i samarbete med Stockholms Stad en pilotstudie där antigentester, så kallade snabbtester, utvärderas som ett verktyg i smittspårningsarbetet i samband med utbrott av covid-19. Pilotstudien inleds i veckan, pågår under två veckor och omfattar tre större gymnasieskolor i Stockholm. Efter pilotstudien kan Region Stockholm ge länets kommuner och andra skolhuvudmän rekommendationer för hur de kan använda antigentester för smittspårning i skolmiljöer. Studien utgår från Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning av covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Ett lyckat samarbete trots rådande kris

  Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm har sedan flera år ett väl etablerat samarbete. Under pandemin har samarbetet spelat en viktig roll för att snabbt ställa om och med gemensamma krafter möta olika behov under krisen.

  Forskning och innovation
 • Ny mottagning för post-covid öppnar i maj

  Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge blir regionens särskilda mottagning för utredning, diagnostik och behandling av långvariga problem efter covid-19 infektion, det som brukar kallas post-covid.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3

  Nästan en vecka före tidplan inleder Region Stockholm vaccineringen i fas 3. Med start idag den 21 april kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer och som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.

  Hälso- och sjukvård
 • Alla godkända vaccin mot covid-19 ger bra skydd mot allvarlig sjukdom

  I Region Stockholm är det inte möjligt att välja vaccin mot covid-19 och alla vaccinatörer vet inte heller alltid på förhand vilket vaccin de har tillgängligt vid alla tidpunkter. Vid själva vaccinationen ska det alltid tydligt framgå vilket vaccin som erbjuds. Samtidigt förekommer uppgifter om att hundratals vaccindoser kasseras varje dygn, något som regionen inte fått signaler om. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm samlar Fordonsdalens högnivågrupp om framtidens fordonsindustri

  Idag samlar Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Fordonsdalens högnivågrupp till ett första möte. På agendan står utmaningar och möjligheter för regionens fordonsindustri, och hur ett starkare globalt kluster där industrin möter IT- och telekomföretagen kan skapas.

  Regional utveckling
 • Fortsatt paus för viss planerad vård till 16 maj

  Det är runt 600 patienter med covid-19 som nu vårdas vid något av länets sjukhus. Medarbetarna vid länets akutsjukhus är mycket hårt ansträngda efter mer än ett år med covid-19. För att frigöra resurser till länets akutsjukhus har hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat om att fortsätta skjuta upp viss planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker. Det nya beslutet gäller fram till 16 maj. 

  Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt åldersgräns för Astra Zenecas vaccin

  Folkhälsomyndigheten meddelar idag att rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Personer under 65 år som redan fått en dos av Astra Zenecas vaccin bör i stället erbjudas en andra dos av Pfizer/Biontechs eller Modernas vaccin. Personer som är 65 år och äldre kan dock fortsätta erbjudas Astra Zenecas vaccin. 

  Hälso- och sjukvård
 • Förstärkta kommunikationsinsatser i områden med lägre vaccinationsgrad

  Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och flest vaccinerade finns i gruppen 75-plus. Samtidigt har några stadsdelar – exempelvis Rinkeby-Kista, Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn – cirka tio procent lägre vaccinationsgrad än länets genomsnitt. Därför förstärks nu kommunikationsinsatserna ytterligare i dessa områden. Att följa råden och vaccinera sig så fort man får erbjudande är två effektiva sätt för att minska smittspridningen. 

  Hälso- och sjukvård