"Behöver man ta dos 4?" Smittskyddsläkaren svarar

"Behöver man ta dos 4?" Smittskyddsläkaren svarar

Behöver man ta den fjärde dosen? Och varför är det ett så stort åldersspann, 18-64 år? Borde inte de äldre få förtur?

– Ja, det är ett brett åldersintervall. Men det här är inte en rekommendation utan ett erbjudande om att få en ny påfyllnadsdos. Du får själv avgöra om du vill ha vaccinationen eller inte. Det kan vara så att man närmar sig 65 år, som är gränsen för att rekommenderas en dos, eller att man av någon anledning känner sig fysiskt svag men inte tillhör en riskgrupp, och därför vill vaccinera sig. Vissa kanske känner att: “jag vill ha ett starkt och långvarigt skydd och jag behöver det här”. Då kan man också vaccinera sig.

Vad är det för skillnad mellan rekommendation och erbjudande?

– Det finns ju de som vi verkligen rekommenderar en ny påfyllnadsdos. Det är äldre personer och de med vissa bakomliggande sjukdomar. De utgör en riskgrupp för att få svår sjukdom av covid-19 samtidigt som man kan förvänta sig att deras svar på vaccination inte kvarstår lika länge. Därför rekommenderar vi att de grupperna ska få en ny påfyllnadsdos.

Om jag har haft covid-19, fungerar det som ett vaccin?

– Om du har haft covid-19 fungerar det självklart som en immunitet. Men hur länge vet man inte riktigt. Därför är det bra att ta sina påfyllnadsdoser för att få ett långvarigt och starkt skydd mot svår sjukdom.

Men hur många doser kommer vi att behöva ta?

– Utifrån det vi känner till om den här sjukdomen nu kommer vi att behöva fortsätta vaccinera oss - för att få ett bra skydd mot svår sjukdom. Men vi lär oss hela tiden mer och mer om covid-19. Hur utvecklingen blir och hur många doser man kommer att rekommenderas under livet, det vet vi inte nu.

Ska jag vänta med att vaccinera mig om jag nyligen haft covid-19?

– Om du har haft covid-19 och vill ta den påfyllnadsdos du erbjuds/rekommenderas tycker vi att du ska vara återställd. Sedan kan du ta dosen.

Blir man svårare sjuk om man får covid-19 flera gånger?

– Med det kunskapsläge vi har nu finns det inget som talar för att man skulle bli svårare sjuk för varje gång man får covid-19.

Hur ska jag tänka om jag fick kraftiga biverkningar sist jag vaccinerade mig?

– Biverkningar efter vaccination förekommer, men det är ovanligt med kraftiga biverkningar. Om du hade en kraftig biverkning efter din vaccination kan det vara bra prata med en läkare och diskutera om du ska ta nästa dos och när. Det gäller till exempel om du fått så kraftiga biverkningar att du blivit tvungen att söka vård efter vaccinationen. Ett annat exempel är om man haft covid-19, vaccinerar sig och direkt efter vaccinationen får väldigt hög feber och känner sig riktigt sjuk. Då är det också bra att diskutera med läkare – ska jag ta nästa dos och i så fall när?

Jag tog bara de två första doserna. Hur gör jag nu?

– Då är det bara att hoppa på nu. För att ha ett gott och långvarigt skydd mot svår sjukdom i covid-19, ta de doser du rekommenderas.

Hur övertygar man någon som inte vill vaccinera sig mot covid-19?

– Det är en bra men också svår fråga. Jag tror att man ska vara så faktabaserad som möjligt. Det finns så många olika anledningar till att man inte vill vaccinera sig. Du kan hjälpa personen att ta reda på fakta. Om det är en så enkel sak som att man inte riktigt vet hur man ska boka in sig, försök hjälpa till med hur man går till väga. Visa att det inte är så krångligt.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter