Årets Tillsammanspris – patienter och vård i samverkan, gick till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB – Enheten för omhändertagande och transport av avlidna

I fredags den 16 september, i anslutning till WHO:s internationella patientsäkerhetsdag, uppmärksammade patientnämnden i Region Stockholm den Nationella patientdagen – patienter och vård i samverkat med ett livestreamat program på tema ”Etik och bemötande i vårdens vardag”. Under dagen utsågs också årets vinnare av Tillsammanspriset – patienter och vård i samverkan. Priset har delats ut två gånger tidigare.

Med priset vill patientnämnden lyfta fram och synliggöra förebilder inom hälso- och sjukvårdsområdet som på allvar gör skillnad och skapar riktig nytta för patienter/närstående och vård genom samverkan och samarbete. Både enskilda personer, organisationer och företag kan nomineras. De vi söker är relationsbyggare och eldsjälar som med sitt engagemang och sin förmåga att sammanföra personer och grupper, tillsammans löser utmaningar och bidrar till bättre upplevelser av vården i Stockholms län.

Årets vinnare blev Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) – Enheten för omhändertagande och transport av avlidna.

Motivering till priset

"Inom denna verksamhet har medarbetarna, tillsammans med ledningen, utvecklat en kultur av bemötande och förståelse för andra människors reaktioner och känslor vid livets slut. Verksamheten genomsyras av devisen 'att göra gott för någon annan' och att se varje individs behov. Detta arbetssätt skapar också en arbetstillfredsställelse hos medarbetarna när man ser att man ofta i svåra stunder kan utgöra ett stöd för anhöriga – och på så sätt göra skillnad. Medarbetarna betecknas som bilförare men det är bara en mycket liten del av uppdraget."

Se programmet Nationella patientdagen 2022

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter