Pedagogisk kompetensutveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att du ska ha en god pedagogisk kompetens som handledare och medarbetare finns det utbildningar i flera nivåer som ges av olika lärosäten i samverkan med Region Stockholm.

Du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm har en viktig roll för studenternas verksamhetsintegrerade lärande, VIL, till exempel under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Här kan du ta del av de olika pedagogiska utbildningar som Region Stockholm erbjuder tillsammans med de olika lärosätena.

Kurserna är utformade enligt modellen för pedagogisk kompetens för verksamhetsintegrerat lärande och är likvärdiga oavsett lärosäte. 

Längre ned på sidan hittar du även kursdatum, vilket lärosäte utbildningen finns på samt länk till anmälan.

Nivå 1 - Pedagogisk introduktion

En nätbaserad utbildning som tar 2-3 timmar att genomföra. Ingen examination.

Målgrupp: alla medarbetare på vårdenhet där studenter utbildas.
Hitta din utbildning längre ned på sidan

Nivå 2 – Examinerade korta riktade kurser

Stepping stone-kurser i grundläggande högskolepedagogik. Kurserna passar bra för dig som vill läsa kortare kurser och/eller bygga på med fler i egen takt. Varje kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Examination.

Målgrupp: Medarbetare med definierat undervisningsuppdrag, till exempel handledare, seminarieledare, föreläsare, instruktörer.
Hitta din utbildning längre ned på sidan

Nivå 3 – Högskolepedagogiska kurser

Kurser i grundläggande högskolepedagogik som motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination.

Målgrupp: Medarbetare med övergripande pedagogiskt uppdrag, till exempel AKA, klinisk assistent, studentansvarig.
Hitta din utbildning längre ned på sidan

Nivå 4 – Pedagogiska påbyggnadskurser

Kurser i fördjupad högskolepedagogik som motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination.

Målgrupp: Pedagogiska ledare, till exempel examinerande lärare, utbildningslärare, ämnesansvarig.
Hitta din utbildning längre ned på sidan

Hitta din utbildning

Här kan du se vilka kurser som ges vid de olika lärosätena. Du hittar mer information på respektive lärosätes sida, där du också anmäler dig.

Nivå 1 - Nätbaserat handledarstöd

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande

Nivå 2 - Stepping stones grundläggande högskolepedagogiska kurser

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning 
(tidigare benämnd Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning- nätbaserad)

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Start: 7 september
 • Deadline inlämning: 10 oktober

Anmäl dig på Karolinska Institutets hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 26 september
 • Kursträff 2: 7 november

Anmäl dig på Karolinska Institutets hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 5 oktober
 • Kursträff 2: 14 november

Anmäl dig på Karolinska Institutets hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 24 oktober
 • Kursträff 2: 30 november

Anmäl dig på Karolinska Institutets hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 27 oktober
 • Kursträff 2: 1 december

Anmäl dig på Röda Korset Högskolas  hemsida höstterminen 2023 (öppnas i nytt fönster)

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 7 december
 • Kursträff 2: 25 januari 2024

Anmäl dig på Karolinska Institutets hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Nivå 3: Grundläggande högskolepedagogiska kurser

Högskolepedagogik/handledning 7,5 hp, för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Nivå 4: Fördjupningskurs i högskolepedagogik

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?