Programkontoret för life science och smart specialisering

Programkontoret jobbar för att förverkliga flera strategier, exempelvis life science-strategin, innovationsstrategin och näringslivs- och tillväxtstrategin.

För att stärka arbetet med att främja de fyra smarta specialiseringsområdena har vi inrättat ett programkontor för life science och smart specialisering. Vår roll för hälso- och sjukvården, och vår redan starka ställning inom andra delar av life science-sektorn, gör att vi fokuserar mycket på det smarta specialiseringsområdet life science, vård och hälsa.

Programkontoret jobbar för att förverkliga vår life science-strategi, innovationsstrategi och näringslivs- och tillväxtstrategi. En central del av arbetet är att interagera med många offentliga och privata aktörer inom berörda verksamheter.

Programkontoret ska stödja och driva på arbetet med att ta fram och genomföra mer specifika handlingsplaner utifrån strategierna. Region Stockholm har hittills publicerat handlingsplaner för hälsodata, stärkt samverkanskultur inom life science-sektorn, precisionsmedicin och kliniska prövningar.   

Foto på framsidorna på handlingsplanerna.

Strategi och handlingsplaner

I Region Stockholm finns en life science-strategi med tillhörande handlingsplaner.

Strategin och handlingsplanerna
Foto på en person som sitter vid ett bord och läser i en bok.

Hälsodata i Region Stockholm

Hälsodata kan underlätta forskning inom hälso- och sjukvård. 

Hälsodata i Region Stockholm
Foto på personer i ett labb. På bilden syns bara personernas händer iklädda handlar.

Avsiktsförklaring om life science-kluster

Läs beslutet om avsiktsförklaringen om ett life science-kluster Stockholm- Uppsala.

Beslut om avsiktsförklaring

Kontakta programkontoret

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 1 november 2023