Lina El Yafi

Lina El Yafi (V)

Parti: Vänsterpartiet (V)

Kontakta Lina El Yafi

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Trafiknämnden
Ledamot
Trafiknämndens sjötrafikutskott
Ersättare
Regionfullmäktige
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023