Christer Rydh (V)

Parti: Vänsterpartiet (V)

Kontakta Christer Rydh

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Locum AB
Suppleant
Fastighets- och servicenämnden
Ersättare
Regionfullmäktige
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023