Björn Häll Kellerman

Björn Häll Kellerman (V)

Parti: Vänsterpartiet (V)

Kontakta Björn Häll Kellerman

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Färdtjänstutskottet
1:e vice ordförande
Trafiknämnden
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023