Annmari Engel

Ann Mari Engel (V)

Parti: Vänsterpartiet (V)

Kontakta Ann Mari Engel

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Kulturnämnden
1:e vice ordförande
  • Senast granskad: 12 september 2023