Bild på Lowisa Ivman Anderzon

Lowisa Ivman Anderzon (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Lowisa Ivman Anderzon

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Locum AB
Ledamot
Fastighets- och servicenämnden
Ledamot
Locum AB
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023