Bild på förtroendevald

Julia Ekedahl (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Julia Ekedahl

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott
Ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023