Bild på förtroendevald

Henning Larsson (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Henning Larsson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Locum AB
Suppleant
Fastighets- och servicenämnden
Ersättare
Locum AB
Suppleant
  • Senast granskad: 12 september 2023