Hans-Erik Salomonsson (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Hans-Erik Salomonsson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 12 september 2023