Bild på förtroendevald

Christina Enocson-Mårtensson (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Christina Enocson-Mårtensson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Patientnämnden
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023