Bild på förtroendevald

Ann Bly Lässman (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Ann Bly Lässman

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Kulturnämnden
Ersättare
Regionfullmäktige
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023