Alexander Canizarés Dahlström (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Alexander Canizarés Dahlström

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ledamot
Regionfullmäktige
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023