Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Parti: Moderata samlingspartiet (M)

Kontakta Marietta de Pourbaix-Lundin

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 12 september 2023