Bild på förtroendevald

Harry Bouveng (M)

Parti: Moderata samlingspartiet (M)

Kontakta Harry Bouveng

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Trafiknämndens sjötrafikutskott
2:e vice ordförande
Nordiska skärgårdssamarbetets råd
Ledamot
Regionfullmäktige
Ledamot
Trafiknämnden
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023