Ulla Wihlman (MP)

Parti: Miljöpartiet de gröna (MP)

Kontakta Ulla Wihlman

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Ersättare
Regionstyrelsens beredning för bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Ledamot
Primärvårdsnämnden
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023