Naiara Pereira Cunha (MP)

Parti: Miljöpartiet de gröna (MP)

Kontakta Naiara Pereira Cunha

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ersättare
Klimat- och regionutvecklingsnämnden
1:e vice ordförande
  • Senast granskad: 12 september 2023