Jon Karlfeldt (MP)

Parti: Miljöpartiet de gröna (MP)

Kontakta Jon Karlfeldt

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Folkhälso- och tandvårdsberedningen
Ledamot
Regionfullmäktige
Ersättare
Regionstyrelsens arvodesberedning
Ledamot
Regionstyrelsens valkretsberedning
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023