Gabriella Rehbinder (MP)

Parti: Miljöpartiet de gröna (MP)

Kontakta Gabriella Rehbinder

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 27 februari 2024