Bernhard Huber (MP)

Parti: Miljöpartiet de gröna (MP)

Kontakta Bernhard Huber

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Trafiknämnden
Ersättare
Regionfullmäktige
Ersättare
Färdtjänstutskottet
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023