Bild på förtroendevald

Andrea Irving Hedlund (MP)

Parti: Miljöpartiet de gröna (MP)

Kontakta Andrea Irving Hedlund

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Klimat- och regionutvecklingsnämnden
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023