Bild på förtroendevald

Daniel Adborn (L)

Parti: Liberalerna (L)

Kontakta Daniel Adborn

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Trafiknämnden
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023