Bild på förtroendevald

Maria Fälth (KD)

Parti: Kristdemokraterna (KD)

Kontakta Maria Fälth

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Klimat- och regionutvecklingsnämnden
Ledamot
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023