Bild på förtroendevald

Karl Henriksson (KD)

Parti: Kristdemokraterna (KD)

Kontakta Karl Henriksson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Trafiknämnden
Ledamot
Regionfullmäktige
Ledamot
Färdtjänstutskottet
2:e vice ordförande
  • Senast granskad: 12 september 2023