Bild på förtroendevald

Jonatan Hedin (KD)

Parti: Kristdemokraterna (KD)

Kontakta Jonatan Hedin

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Locum AB
Ledamot
Regionstyrelsens beredning för bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
Ledamot
Fastighets- och servicenämnden
Ledamot
Regionfullmäktige
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023