Christoffer Wickberg (KD)

Parti: Kristdemokraterna (KD)

Kontakta Christoffer Wickberg

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ersättare
Mälarens Vattenvårdsförbund
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023