Bild på förtroendevald

Aram El Khoury (KD)

Parti: Kristdemokraterna (KD)

Kontakta Aram El Khoury

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Primärvårdsnämnden
Ersättare
Regionfullmäktige
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023