Erik Sarfors

Erik Sarfors (C)

Parti: Centerpartiet (C)

Kontakta Erik Sarfors

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ersättare
Locum AB
Suppleant
Locum AB
Suppleant
Regionfullmäktige
Ledamot
Fastighets- och servicenämnden
Ersättare
  • Senast granskad: 12 september 2023