Nyheter

 • Förändringar i vården för smärta, utmattning och ME/CFS

  Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och den neurologiska sjukdomen ME/CFS kommer från 2025 att i större utsträckning tas om hand av primärvården med stöd av specialiserade enheter.

  Hälso- och sjukvård
 • Kultursommarjobb till 200 unga i 15 kommuner

  Inför sommaren 2023 har Region Stockholm förmedlat handledarersättning för kultursommarjobb till 15 kommuner i länet. Syftet med satsningen är att unga ska få möjlighet att prova ett yrke inom ett konstnärligt område.

  Kultur
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2022

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 4 965 miljoner kronor 2022. Det budgeterade resultatet var 142 miljoner kronor.

  Ekonomi och budget
 • Region Stockholm utreder den egenägda vården

  Regionstyrelsen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska undersöka hur den egenägda vården ska styras i Region Stockholm. Syftet är att utöka samverkan mellan olika delar av den egenägda vården för att bättre utnyttja resurserna.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm fortsätter arbetet med att minska hyrbemanning

  Som tidigare kommunicerats pågår sedan i januari ett intensivt arbete med att minska regionens beroende av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården. Region Stockholm vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och investera i arbetsmiljön. Hälso- och sjukvården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet.

  Hälso- och sjukvård
 • 14 februari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 172 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 20 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm minskar beroendet av hyrbemanning

  I enlighet med uppdraget i regionens budget pågår sedan januari ett arbete med syfte att minska beroendet av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården. Idag presenteras den första delen av den regiongemensamma plan som är under framtagande. De första åtgärderna inom ramen för planen innebär en kraftig minskning av inhyrd bemanning i samband med operationer.

  Hälso- och sjukvård
 • Subvention för skolbio blir permanent

  Det tillfälliga utvecklingsmedel som skolbioarrangörer kunnat söka för att stimulera en återstart av skolbio efter pandemin, har nu blivit en permanent subvention.

  Kultur
 • Vinnarna av Gyllene Äpplet 2022

  Ett ledarskap med helhetssyn och ett stort engagemang för utveckling, samt en lösning som gör att vårdpersonal kan logga in direkt i journalsystemet. Det är två insatser som nu belönas med 2022 års Gyllene Äpple.

  Organisation och styrning
 • 7 februari: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 192 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 34 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms preliminära resultat för 2022

  Region Stockholm redovisar ett preliminärt resultat på 4 965 miljoner kronor för 2022. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlade skatteintäkterna, vilket överstiger de två procent som enligt SKR:s rekommendation motsvarar en god ekonomisk hushållning.

  Ekonomi och budget
 • Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

  Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat att tilldela ytterligare 10,5 miljoner kronor till aktörer som hade Verksamhetsstöd för 2022.

  Kultur
 • Ny blodcentral i centrala Stockholm

  Torsdag 2 februari öppnar Blodcentralen Sergel på Drottninggatan 27. Det innebär att verksamheten som bedrivits vid Blodcentralen Hötorget på Sveavägen 20 stänger och flyttar.

  Hälso- och sjukvård
 • 31 januari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 226 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 82 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Mandatperiodens första beslut i Region Stockholms kulturnämnd

  Den 25 januari sammanträdde Region Stockholms kulturnämnd i sitt första möte för 2023 med nya ledamöter och Erik Persson (S) som ny ordförande. Flera stora beslut fattades gällande inriktning och stöd till länets kulturliv.

  KulturOrganisation och styrning
 • Bussdepåer görs redo för fler elbussar

  Inom de närmaste åren kommer ett stort antal elbussar introduceras i SL-trafiken när nya trafikavtal träder i kraft. För att kunna ta hand om elbussarna behöver depåerna byggas om. Först ut blir Nybodadepån och depån i Gubbängen i södra Stockholm.

  Kollektivtrafik