Sommarrapport om läget i vården vecka 29

På veckans chefläkarmöte konstaterades att läget just nu är stabilt på akutsjukhusen. Trots överbeläggningar på en del håll är situationen hanterbar. Under helgen sökte sig fler till akutsjukhusen men under veckan har läget stabiliserats.

Chefläkarna och sjukvårdsdirektörerna från alla de större vårdgivarna träffas en gång i veckan under sommaren för att analysera läget inom vården, vidta nödvändiga åtgärder och se över samarbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet.

– Läget på akutsjukhusen är fortsatt stabilt. Som under tidigare sommarveckor ökade trycket på akutmottagningarna under helgen som gick, för att sedan jämna ut sig under veckan. Vi har kapacitet enligt den plan vi gjort för sommaren, säger chefläkare Elda Sparrelid.. 

Några åtgärder som vidtas

- Varje sjukhus arbetar för att säkra upp sin bemanning

- Specialistvården för äldre, den geriatriska vården, har förstärkts med fler vårdplatser

- Reviderad och uppdaterad handlingsplan gällande värmebölja

- Etablerat samarbete och dialog med kommunerna under sommaren

Sommaren 2023 i olika delar av vården    

Blodcentralen

Under sommaren kommer färre blodgivare för att ge blod, men behovet av blod kan vara lika stort som under andra tider på året. Just nu behövs påfyllning av alla blodgrupper. Blod är en färskvara som bara kan lagras i sex veckor och det går åt omkring 100 liter blod per dygn till patienter i Region Stockholm. Både nya blodgivare och de som redan ger blod behövs! Här finns mer information: geblod.nu (öppnas i nytt fönster)

1177 

1177 på telefon är tillsammans med vårdcentralerna första kontakten till vården. Det är viktigt att kontakta 1177 för rådgivning för att få hjälp på rätt vårdnivå. Ibland kan det vara väntetid men det är ändå viktigt att ringa. Bra information finns också på 1177.se. Om tillståndet är livshotande ska man ringa 112.

I sommar håller 248 vårdcentraler, 11 närakuter, 6 akutmottagningar för vuxna och 3 för barn öppet som vanligt för att ta hand dem som behöver det.

Covid-19

I tisdags vårdades totalt 40 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller i geriatrisk vård. Det är 4 färre än förra tisdagen.

Av dessa vårdades:  

● 2 i intensivvård 

● 23 på akutsjukhus

● 15 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Vårdplatsläget

Under vecka 29 var det totala antalet disponibla vårdplatser vid akutsjukhusen 2122. Det är en minskning med 28 vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den specialiserade vården för äldre, geriatriken, fanns det i onsdags 836 disponibla vårdplatser att jämföra med 881 föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har genomsnittligt under maj i år haft 3152 patienter inskrivna jämfört med 3098 i maj förra året. Det är ytterligare 54 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.

Veckans vårdplatsrapport.

Akutsjukhusen 

Akutsjukhusen fokuserar på den akuta vården och annan vård som inte kan vänta. Det är något fler vårdplatser öppna på akutsjukhusen denna sommar jämfört med förra. Vid akutmottagningarna kan det dock stundtals vara längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan. 

Specialiserad vård för äldre 

Den specialiserade vården för äldre, den geriatriska vården, har planerat att ha fler platser öppna denna sommar än förra sommaren. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. 

Slutenvård för barn

Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset följer den vårdplatsplan de gjort för sommaren. Situationen är stabil och det funnits tillgängliga vårdplatser såväl inom vårdavdelningar som på barnintensiven och neonatalavdelningarna under senaste veckan. Barnakutmottagningarna har haft en normal tillströmning av patienter för en sommarvecka .

Förlossningsvård  

Sommaren är en tid på året då många barn föds, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. Förlossningsklinikerna samarbetar tätt för att bereda plats för de födande. Just i sommar väntas cirka 6 500 födslar ske under juni-augusti på någon av Region Stockholms sju förlossningskliniker, vilket är cirka 300 färre födslar än föregående år. Arbetet med att bemanna planerade pass inom förlossningsvården pågår löpande. Under kommande vecka (30) beräknas 612 barn att födas på någon av Stockholms förlossningskliniker.

Ambulanssjukvård 

Precis som under resten av året anpassas antalet ambulanser på sommaren efter behovet.

Samarbete med länets kommuner 

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöver.  

Fler nyheter