Positiva resultat för Region Stockholms miljö- och klimatarbete

Region Stockholms miljö- och klimatarbete tar tydliga kliv framåt. En ny rapport visar bland annat att regionen uppnådde nivån 56 procent förnybara drivmedel i all kollektiv sjötrafik år 2022, en ökning från 20 procent 2019. Detta trots att det länge varit svårt att få fram förnybara drivmedel inom området.

Region Stockholm har en ambition att ligga i framkant när det handlar om miljö- och klimatarbete. Rapporten Miljöarbetet i regionerna – öppna jämförelser, som har tagits fram av Regionernas miljöchefer och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar nu att regionen är på god väg. I de flesta fall axlar Region Stockholm ett ledarskap i miljö- och klimatomställningsarbetet.

I rapporten framgår bland annat att Region Stockholm har en stor andel förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken, mer än 96 procent 2022, vilket kan jämföras med 55 procent år 2009.

Även inom sjöfarten har andelen förnybara drivmedel ökat, trots att beskattningen av fossila drivmedel är lägre inom sjöfarten. 2022 uppnådde Region Stockholm 56 procent förnybara drivmedel i all kollektiv sjötrafik, en ökning från 20 procent 2019. Enligt rapporten är detta en stor bedrift då det länge har varit svårt att få fram förnybara drivmedel i denna sektor.

Rapporten visar också positiva resultat inom livsmedelsområdet. Enligt regeringens handlingsplan för en nationell livsmedelsstrategi ska 60 procent av livsmedelskonsumtionen inom offentlig sektor utgöras av ekologiska livsmedel senast 2030. Med en andel ekologiska livsmedel på mer än 53 procent är Region Stockholm nära att nå detta mål.  

En effektivare energianvändning bland regionernas verksamheter har också minskat både resursanvändning och klimatpåverkan. Enligt rapporten sparar denna energieffektivisering uppåt en halv miljard kronor per år för alla regioner tillsammans jämfört med 2009. Region Stockholm har gått från att ha den högsta energianvändningen bland regionerna 2009 till att idag ligga runt snittet i riket.

I rapporten framgår också att regionernas klimatpåverkan från utsläpp av medicinska gaser har minskat med tre fjärdedelar sedan 2009. Region Stockholm är en av de regioner som har allra lägst utsläpp av medicinska gaser.

Fler nyheter