Nyheter

 • Utsläppen i Stockholms län minskar för sakta

  En ny rapport från Region Stockholm har tagit tempen på klimatläget i länet. Vilka är de stora utsläppen och vilka områden bör prioriteras för att det regionala målet med netto noll till år 2045 ska kunna nås?

  HållbarhetRegional utveckling
 • Stockholms läns befolkning ökar mest i riket

  Stockholms läns befolkning ökade med 24 888 personer under år 2022, vilket motsvarar 1,0 procent. Sista december 2022 hade länet 2 440 027 invånare. Det är en folkökningstakt som är högre än rikets 0,7 procent.

  Regional utveckling
 • Ny statistik om Stockholms skärgård

  Idag presenterar Region Stockholm uppdaterad statistik om de fjorton kärnöar som är utpekade i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Den bofasta befolkningen på kärnöarna är nu 1 439 personer vilket är en ökning på ca 15 procent på sex år (från år 2015 till år 2021).

  Regional utveckling
 • Ny flyttstudie: Stockholm lockar med arbete och studier

  Stockholm växer. Förra året blev vi 23 000 fler. Samtidigt är det fler som flyttar ut än in till Stockholmsregionen från övriga Sverige. Vad är det då som gör att människor väljer att flytta? Region Stockholm har fått svar från 4 000 flyttare om den viktigaste anledningen till att de kom till vår region eller lämnade den.

  Regional utveckling
 • Stockholms landsbygd behöver statligt bredbandsstöd

  Region Stockholm befarar att det statliga bredbandsstödet kan komma att strypas för Stockholms län och har därför vänt sig till regeringen för att vädja om fortsatt statligt stöd.

  Regional utveckling
 • Tempechips vann Ät!Stockholm 2022

  Idag gick matinnovationstävlingen Ät!Stockholm av stapeln. Tävlingen syftar till att uppmärksamma nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter som baseras på svenska råvaror.

  Regional utveckling
 • Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

  Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både lokalt och globalt. Lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen. För att klara av olika utmaningar krävs samverkan och därför bjuder Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm idag in till en regional hållbarhetskonferens i Norrtälje.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Live Nation nominerad till Stora Turismpriset 2022

  Live Nation och dess festival Lollapalooza Stockholm är Stockholms läns nominering till Stora Turismpriset i samverkan mellan Region Stockholm och Visit Stockholm. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism till en aktör som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen. Vinnaren utses den 30 november.

  Regional utveckling
 • Dialog inför ny regional utvecklingsplan 2026

  Hösten 2022 startar arbetet med att ta fram den nya regionala utvecklingsplanen som ska gälla från och med 2026. Som ett första steg i detta arbete bjuder Region Stockholm in till dialoger med länets kommuner. 

  Regional utveckling
 • För en strategisk utbyggnad av regionala cykelvägar

  Den 2 september cyklade politiker och tjänstepersoner från länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm gemensamt delar av ett cykelstråk som har prioriterats för utbyggnad inom den regionala cykelförhandlingen, sträckan Norrtull-Häggvik. Genom att cykla stråken tillsammans blir det lättare att se vilka insatser som behövs göra.

  Regional utveckling
 • Region Stockholm tecknar samarbetsavtal med franska Région Île-de-France

  Sveriges och Frankrikes huvudstadsregioner stärker banden med ett samarbetsavtal kring innovation, digital omvandling och en hållbar framtid för invånarna. Region Stockholm har ingått avtalet med Île-de-France som är Frankrikes huvudstadsregion, och inkluderar Paris.

  Regional utveckling
 • EU-projektet SmartEdge närmar sig sitt slut

  I fyra år har Region Stockholm deltagit i ett EU-projekt, SmartEdge. Projektet fokuserar på att energieffektivisera fastigheter, både befintliga och nyproducerade. Under året avslutas projektet och idag anordnas en slutkonferens med Region Stockholm som värd. 

  Regional utveckling
 • Ökad takt krävs i omställningen för Stockholms län

  Idag släpper Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län den uppdaterade koldioxidbudgeten för Stockholms län år 2022. Koldioxidbudgeten visar vilket utsläppsutrymme länet har och vilka utsläppsminskningar som bör göras för att kunna uppnå Parisavtalets överenskommelse.

  Regional utveckling
 • Föreslagen länsplan lämnas till regeringen

  Remitterat och sammanställt förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 lämnas nu till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott.

  Regional utveckling
 • Stockholm står starkt men har utmaningar

  Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor som står sig väl i den internationella konkurrensen och utvecklingen går i rätt riktning på flera områden. Men regionen behöver kraftsamla kring utmaningar som den ökande långtidsarbetslösheten och glappet på bostadsmarknaden.

  Regional utveckling
 • Fordonsindustrin och regionala stadskärnor Region Stockholms fokus på Science Week

  Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. För att lyckas med att fortsätta växa som en framgångsrik storstadsregion krävs en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Region Stockholm medverkar som en del i det arbetet vid Science Week som startar idag, med fokus på fordonsindustrins omställning samt arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna.

  Regional utveckling
 • Region Stockholm initierar regional cykelförhandling

  Cykeln ska stå för 20 procent av alla resor i Stockholmsregionen år 2030. Det är målet i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och innebär en fördubbling av dagens andel. För att bidra till att målet nås initierar Region Stockholm nu en regional cykelförhandling. Inbjudan att delta i förhandlingen presenterades idag på årets regionala cykelkonferens för länets kommuner, Trafikverket och cykelorganisationer. 

  Regional utveckling