Stockholmsregionen blir europeisk knutpunkt för innovation inom life science

Stockholmsregionen har blivit utnämnd till en regional knutpunkt för innovation inom EU. Det är en satsning som ska stärka regionala samarbeten inom forskning, innovation och teknik i EU. Utnämnandet gäller inom området life science.

Regionala knutpunkter för innovation, som på engelska kallas Regional Innovation Valleys, är ett initiativ från EU-kommissionen med syfte att stärka europeiska innovationsekosystem. Det involverar minst 100 regioner som genom regional samverkan ska främja innovation och spetskompetens inom forskning och innovation i hela EU.

Målet är att kunna möta EU:s största utmaningar såsom att minska användandet av fossila bränslen samt bidra till en ökad digitalisering och grön omställning.

– Den här utnämningen visar att Stockholmsregionen fortsätter att vara en av Europas mest innovativa regioner. Den ger oss bra möjligheter att söka finansiering och att lättare hitta samverkansparter och fortsatt vara drivande i utvecklingen, säger Fredrik Engströmer, innovationschef i Region Stockholm.

För att klassificeras som en regional knutpunkt för innovation kan regionerna antingen ansöka om medel i en utlysning som stödjer interregionala innovationsprojekt, eller lämna in en intresseanmälan. Region Stockholm lämnade in en intresseanmälan inom life science.

– Att vi nu klassificeras som en regional knutpunkt för innovation inom detta område är ett bevis på vilket fantastiskt life science-kluster vi har med en stark samverkan mellan näringsliv, akademi och forskning, säger Pontus Holm, koordinator för Region Stockholms programkontor för life science och smart specialisering.

Life science i Stockholm-Uppsalaregionen

Flera satsningar görs för att ytterligare stärka life science-sektorn i Stockholm-Uppsala.  

Region Stockholm och Region Uppsala undertecknade nyligen en avsiktsförklaring. Den var startskottet för ett arbete där regionerna gemensamt bjuder in till ett samarbete med universitet, företag och kommuner för att stärka klustret för life science.

Undertecknandet av avsiktsförklaringen skedde vid ett högnivåmöte på Uppsala slott en 14 juni Till hösten följs mötet upp med en life science-konferens i Stockholm. Då samlas personer från Stockholms och Uppsalas life science-sektor för att diskutera regionernas gemensamma styrkor, möjligheter liksom de områden som behöver utvecklas.

Läs mer om arbetet med life science här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter