Möte med Samverkansrådet med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Den sista maj träffade Region Stockholm Samverkansrådet med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingshuset i Stockholm.

Samverkansrådet är ett samarbete mellan regionstyrelsen och funktionshinderorganisationer för att stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Region Stockholm informerade om samrådsförslaget för den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som nu är ute på remiss. Många viktiga synpunkter och frågeställningar lyftes fram, alla värdefulla för det fortsatta arbetet med den nya utvecklingsplanen  

Läs mer om samrådsförslaget här: regionstockholm.se/rufs2060

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter