Nyheter

 • Budget 2024: Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning ska stärkas

  Region Stockholm ska rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Genom kompetenssatsningar och en ny riktning på personalpolitiken ska fler personer stanna kvar i vårdyrket inom Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Ny prognos för förlossningsvården

  Nu finns en reviderad plan för förlossningsvården i Region Stockholm för år 2024–2026 med en prognos över antalet förlossningar och ett förslag till kapacitetsplanering per förlossningsklinik.

  Hälso- och sjukvård
 • Försenad start för utbyggnad till Helenelund

  Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Arbetet är indelat i två sträckor; den första från Bromma flygplats fram till Ursviks torg och den andra från Ursviks torg genom Kista till Helenelund. Arbetet från Bromma flygplats till Ursviks torg påbörjades i januari 2021 och beräknas vara klart våren 2025. 

  KollektivtrafikProjekt inom lokalbana-spårvagn
 • Ett lyckat samarbete trots rådande kris

  Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm har sedan flera år ett väl etablerat samarbete. Under pandemin har samarbetet spelat en viktig roll för att snabbt ställa om och med gemensamma krafter möta olika behov under krisen.

  Forskning och innovation
 • Många stockholmskvinnor nöjda med förlossningsvården

  Nästan nio av tio gravida i Stockholm skulle rekommendera sin mödravård till någon annan. Lika många tycker att barnmorskan var närvarande vid förlossningen i den utsträckning de önskade. Nio av tio fick också föda på den klinik de planerat för. Däremot efterlyser kvinnor mer stöd, både fysiskt och psykiskt, efter förlossningen. Det visar en enkät där drygt 15 000 kvinnor i Stockholm deltagit.

  Hälso- och sjukvård
 • Gröna Lund nominerat till årets Stora Turismpris

  Gröna Lund är Stockholms Läns nominering till Stora Turismpriset i samverkan mellan Region Stockholm och Visit Stockholm. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism till en aktör som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen. Årets alla nominerade är aktörer som lyckats ställa om verksamheten i spåren av pandemin. Vinnaren utses den 24 november.

  Regional utveckling
 • Granskning av vårdgivares överblivna vaccindoser

  I en intern granskning som Region Stockholm genomfört framgår att en vårdgivare under det första kvartalet kasserat runt 1 700 vaccindoser, alltså cirka tre doser per dag på totalt 13 mottagningar. Anledningen till att doser kasserats är att Region Stockholm följt den rådande prioriteringsordningen i fas 1, som innebär att doserna endast ska ges till vissa målgrupper. Totalt har det i Region Stockholm registrerats 368 417 vaccinationer, varav Vaccindirekt registrerat cirka 67 000 av dessa. 

  Kultur
 • Alla godkända vaccin mot covid-19 ger bra skydd mot allvarlig sjukdom

  I Region Stockholm är det inte möjligt att välja vaccin mot covid-19 och alla vaccinatörer vet inte heller alltid på förhand vilket vaccin de har tillgängligt vid alla tidpunkter. Vid själva vaccinationen ska det alltid tydligt framgå vilket vaccin som erbjuds. Samtidigt förekommer uppgifter om att hundratals vaccindoser kasseras varje dygn, något som regionen inte fått signaler om. 

  Hälso- och sjukvård
 • Ytterligare område över 80 procent vaccinationstäckning i Region Stockholm

  I Region Stockholm har majoriteten av alla stadsdelar och kommuner nått en vaccinationstäckning på över 80 procent med en första dos i gruppen 65-plus. Den senaste stadsdelen att passera 80 procent är Spånga-Tensta och nu är det två områden med en liten bit kvar.

  Hälso- och sjukvård
 • Enormt intresse för Odla 1 kvadratmeter lin

  Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Så var uppmaningen för invånare i länet när hemslöjdskonsulenterna uppmanade till intresseanmälan för att få en odlingspåse hemskickad. Det kommer säker ett par hundratal för ett så stort län som vårt, gissade Charlotte Hellsten Husman vid Region Stockholm. Över 1.200 fröpåsar skickades ut!

  Kultur
 • Undvik krock mellan vaccin mot covid-19 och andra vaccinationer

  Vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) och covid-19 ska inte tas för nära varandra. Anledningen är att det är viktigt att kunna observera eventuella biverkningar och koppla dem till rätt vaccin, förklarar chefläkare Elda Sparrelid.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2024 i sammanfattning

  Budget för 2024 har rubriken Ansvar i kris och tar sikte på att hantera ett allvarligt ekonomiskt läge. Den innebär tuffa ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna. Det är dels höjd skatt, dels höjning av vissa taxor i kollektivtrafiken och patientavgifter. En jämlik vård till alla efter behov och en attraktiv kollektivtrafik för invånarnas dagliga resande är fortsatt i fokus.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • 14 februari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 172 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 20 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Sjuktransporter får utökat sjukvårdsuppdrag

  I den nya upphandlingen av sjuktransporttjänsten utökas uppdraget och kompetenskravet stärks. Varje sjuktransportteam ska till exempel innehålla en undersköterska, sjuktransporterna ska kunna larmas vid hjärtstopp och fordonen ska utrustas med sirener för att kunna utföra uppdrag som kräver fri väg. Genom detta går sjuktransporttjänsten från en renodlad transporttjänst till en mer hälso- och sjukvårdsinriktad tjänst. 

  Hälso- och sjukvård
 • Det här gäller 2023 om vaccination mot covid-19

  Den 22 december kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Äldre och riskgrupper rekommenderas ytterligare doser med start 1 mars.

  Hälso- och sjukvård