Nyheter

 • Bussdepåer görs redo för fler elbussar

  Inom de närmaste åren kommer ett stort antal elbussar introduceras i SL-trafiken när nya trafikavtal träder i kraft. För att kunna ta hand om elbussarna behöver depåerna byggas om. Först ut blir Nybodadepån och depån i Gubbängen i södra Stockholm.

  Kollektivtrafik
 • Snabb mobilteknik kan ge akuta patienter bättre behandling

  Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Tjänsterna kan i nästa steg komma att användas inom ambulans-, akutsjukvård och för driften av vårdfastigheter.

  Forskning och innovation
 • 20 december: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 630 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 108 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Budget 2023: Arbetsmiljösatsningen inom förlossningsvården fortsätter 2023

  Under nästa år kommer förlossningssatsningen kring medarbetarnas arbetsmiljö att fortsätta och fördjupas. Medarbetarnas idéer och förslag är fortsatt viktiga inslag i utvecklingsarbetet framåt. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december. 

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrningEkonomi och budget
 • Budget 2023: Tuffa ekonomiska förutsättningar i en orolig tid

  Region Stockholm går in i 2023 med ett utmanande ekonomiskt läge. Hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ska utformas utifrån invånarnas behov och resurserna ska användas där de gör mest nytta. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6–7 december.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Nytt avtal för patientsäker uppföljning av läkemedelsförskrivning

  Den 1 januari 2023 kommer ett nytt avtal om arbetsplatskod för privata vårdgivare utan vårdavtal med Region Stockholm att börja gälla. Det nya avtalet ger regionen bättre förutsättningar att vidta åtgärder när förskrivning av läkemedel misstänks brista i patientsäkerhet eller vara olaglig.

  Hälso- och sjukvård
 • Klart med tidtabellsförändringarna för 2023

  Den 20 oktober informerades Trafiknämnden om de förändringar som sker när SL-trafiken börjar gå enligt 2023 års tidtabeller den 11 december.

  Hälso- och sjukvård
 • Saltsjöbanan ersätts med bussar 2023-2024

  Den 1 januari stängs Saltsjöbanan av ända fram till början av 2024. Bland annat ska SL bygga dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att tågen ska kunna gå i tätare trafik. Under avstängningen kan du som resenär välja mellan fyra busslinjer.

  Kollektivtrafik
 • Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

  Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både lokalt och globalt. Lokalt producerad mat blir allt viktigare för att bygga robusta och klimattåliga samhällen. För att klara av olika utmaningar krävs samverkan och därför bjuder Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm idag in till en regional hållbarhetskonferens i Norrtälje.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Medieriktlinjerna ses över

  I de nuvarande medieriktlinjerna för Region Stockholm understryks meddelarfriheten och alla medarbetares rätt att, anonymt eller öppet fritt uttrycka egna åsikter till medier. I dokumentet finns också en formulering om att det ska framgå att man uttalar sig som privatperson. Den behöver korrigeras och dokumentet behöver ses över.

  Organisation och styrning
 • Årets Tillsammanspris – patienter och vård i samverkan, gick till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB – Enheten för omhändertagande och transport av avlidna

  I fredags den 16 september, i anslutning till WHO:s internationella patientsäkerhetsdag, uppmärksammade patientnämnden i Region Stockholm den Nationella patientdagen – patienter och vård i samverkat med ett livestreamat program på tema ”Etik och bemötande i vårdens vardag”. Under dagen utsågs också årets vinnare av Tillsammanspriset – patienter och vård i samverkan. Priset har delats ut två gånger tidigare.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • KI Science Park Day 2022, för innovation och tillväxt i Stockholm

  På Karolinska institutets Science Park Day den 25 augusti deltog innovativa företag, politiker, ledare och aktörer inom Life Science. Djupgående diskussioner och föredrag blandades med mingel. Syftet var främja samarbetet inom Life science sektorn och därmed ytterligare stärka innovationsklimatet i Stockholmsregionen.

  Forskning och innovation
 • 26 augusti: Tionde rapporten om sommarens vård

  Nu förbättras läget i hälso- och sjukvården vecka för vecka i takt med att fler medarbetare kommer tillbaka efter ledighet. Det innebär till exempel fler öppna vårdplatser vid akutsjukhusen och fler vårdplatser inom geriatriken. Den här veckan har akutsjukhusen ökat med nästan 290 fler disponibla vårdplatser. 

  Hälso- och sjukvård
 • 23 augusti: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 260 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är samma antal patienter som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • 29 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade fortsatt hög beläggning vid länets sjukhus under veckans chefläkarmöte. De flesta vårdgivarna rapporterar ett något förbättrat läge jämfört med föregående vecka. Samtliga sjukhus utom Norrtälje sjukhus är i normalläge.

  Hälso- och sjukvård
 • 12 juli: Lägesrapport om covid-19

  Totalt vårdas 174 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 9 färre än vad som rapporterades förra tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Vårdplatser i Region Stockholm

  Ibland diskuteras antalet vårdplatser och om de ökar eller minskar. Inte sällan görs jämförelser med andra regioner och länder. Men att jämföra är inte så lätt. Antalet vårdplatser i Region Stockholm har ökat de senaste åren men siffrorna måste ställas i relation till vad som krävs inom olika vårdformer och att vårdtider minskar därför att vården har blivit snabbare genom nya landvinningar och bättre diagnostik. Här förklarar vi lite mer om hur det ser ut i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård