Nyheter

 • Johan Bratt blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

  Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp har utsett chefläkare Johan Bratt som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör från och med 28 februari då Björn Eriksson avslutar sin tjänst för att börja som generaldirektör för Läkemedelsverket.

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrning
 • Ny strategi för ökad fysisk aktivitet och idrott i Stockholms län

  Region Stockholm har tagit fram en Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin ska bidra till bättre folkhälsa, starkare samhällsgemenskap och att stärka Stockholmsregionens attraktivitet. 

  Regional utvecklingKultur
 • Handlingsplan för fast läkarkontakt på vårdcentral beslutad

  Socialstyrelsens mål för fast läkarkontakt inom primärvården är 1100 patienter i snitt per färdig specialistläkare. Nu har primärvårdsnämnden beslutat om en handlingsplan för att målet ska kunna nås.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle

  Den 15 april var det premiär för en helt ny pendelbåtlinje i SL-trafiken. Linje 84 går mellan Ålstäket på norra Värmdö och Strömkajen. Hela sträckan tar 70 minuter och är ett miljövänligt alternativ till bilar med förbränningsmotorer.

  Kollektivtrafik
 • Vårdval specialiserad gynekologi förändras

  Vårdval specialiserad gynekologi förändras. Syftet är att höja kvaliteten och säkra tillgången till gynekologi på fler platser i regionen.  

  Hälso- och sjukvård
 • Stöd om 34 miljoner till länets studieförbund

  Region Stockholm fördelar nu stöd till studieförbunden i Stockholms län. Studieförbund som har sin verksamhet i Stockholms län och är statsbidragsberättigade kan omfattas av stödet.

  KulturStöd
 • Upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst avbryts

  Region Stockholm har beslutat att avbryta och omarbeta upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst. Orsaken är att inkomna anbud ger en annan bild än det förväntade kostnadsläget för tjänsten samt att kraven för kvalificering behöver ses över.

  Hälso- och sjukvård
 • Patientsäkerhetspris för förbättringsarbeten i vården

  Mängder av förbättringsarbeten som förebygger, förhindrar och minskar vårdskador presenterades i postrar och föreläsningar på Patientsäkerhetsdagen 2024. Representanter för tre av dem fick ta emot Patientsäkerhetspris guld och silver samt Publikens pris.

  Hälso- och sjukvård
 • Välkommen till vår nya webbplats!

  I början av februari lanserade Region Stockholm en ny webbplats som är gemensam för hela organisationen. I samband med det flyttade även Regionbibliotek Stockholm in på Region Stockholms nya webb.

  Bibliotek
 • Region Stockholm har 300 barnrättsombud

  Barn och unga har rätt att få ge synpunkter i frågor som rör deras hälso- och sjukvård. I Region Stockholm finns nu cirka 300 utbildade barnrättsombud som ser till att barnkonventionen efterlevs.

  Hälso- och sjukvårdHållbarhet
 • Saltsjöbanan öppnar med etappvis trafikstart under 2024

  SL arbetar för att återuppta tågtrafiken på Saltsjöbanan, med mål att starta mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan under våren 2024. Busslinjerna 25M och 26M fortsätter att köra även efter tågtrafikens start. 

  Kollektivtrafik
 • Planer för mer spårtrafik

  Var behövs det mer kollektivtrafik och är spårväg eller tunnelbana bäst? Nu är första utredningen om fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik på spår klar. Ett förslag om att fortsätta utreda 12 olika sträckor är överlämnat till regionens politiker.

  Kollektivtrafik