Fler sjuka i kikhosta

Kikhosta har ökat i Stockholmsregionen under våren och fortsätter att öka i juni. Fler barn har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. 

Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Under hela våren har det skett en successiv ökning av rapporterade fall av kikhosta i Stockholmsregionen. Ökningen fortsätter i juni månad och flera barn har haft svår sjukdom som krävt sjukhusvård. Liknande utveckling har rapporterats i flera EU-länder sedan hösten 2023.

Kikhosta utgör en stor hälsorisk för spädbarn, särskilt de allra yngsta och de som inte hunnit få sin första dos vaccin. Barn yngre än 3 månader med kikhosta behöver ofta sjukhusvård.

-Det är mycket viktigt att vaccinera sig mot kikhosta. Gravida kan vaccinera sig från graviditetsvecka 16 för att skydda sig själv och sitt spädbarn. Vaccin erbjuds också för spädbarn på BVC från tidigast 2.5 månads ålder, säger Sahar Nejat, biträdande smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Råd från Smittskydd Stockholm:

  • Barn under 6 månader bör undvika personer med snuva och hosta.
  • Spädbarn ska vaccineras i tid. Vaccin mot kikhosta erbjuds som del av barnvaccinationsprogrammet på BVC. Första vaccindosen där skydd mot kikhosta ingår kan barn få redan från 2,5 månads ålder.
  • Gravida bör vaccinera sig från graviditetsvecka 16. Vaccinet erbjuds kostnadsfritt i Region Stockholm. Vaccinationer för dig som är gravid - 1177
  • Spädbarn och gravida i tredje/sista trimestern som får sjukdom med snuva och hosta rekommenderas söka på vårdcentral för tidig diagnostik. Samma gäller dem de bor tillsammans med.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter