Nätverksmöte samhällsbyggnadschefer 12 april

Den 12 april träffade vi nätverket för länets kommunala samhällsbyggnadschefer. Under mötet fick deltagarna information och möjlighet att ställa frågor om den nya regionala utvecklingsplanen som nu är ute på remiss fram tills den 30 september. 

I samband med detta rapporterade vi om det övergripande läget i regionen och redovisade både statistik och analyser. Vi gav även ett internationellt perspektiv via olika rankings och index och berörde det pågående arbetet med länsplan och nationell plan. Status för handlingsplanerna för de regionala stadskärnorna och länets elektrifiering redovisades också. 

Länsstyrelsen berättade om samverkansarbetet med kommunernas för att göra det möjligt att bygga fler bostäder, att skydda arter och hur masshantering av sulfidberg kan hanteras.


Mötet innehöll en fördjupning om cirkularitet och byggnation. Diskussion om detta genomfördes med representanter från Klimatarena Stockholm.
Nätverket drivs gemensamt av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Det har två träffar per år och syftar till att utbyta information, föra dialog om aktuella händelser samt hålla fördjupande diskussioner i olika frågor. Vårens möte anordnades av Region Stockholm, denna gång var även representanter ifrån Klimatarena Stockholm inbjudna.

Värd för mötet var Martin Påhlman, Klimat- och regionplaneringschef, Regionledningskontoret, Region Stockholm.

En allt i allt mycket matnyttig och informativ nätverksträff!

Läs Samrådsförslaget i sin helhet

Vidare läsning

Fler nyheter