Pedagogiska verktyg

Här finns länkar och pedagogiska verktyg som stöd för handledare i arbetet med att underlätta för studenter att uppnå lärandemål.

Modell för verksamhetsintegrerat lärande

Studerandeprocess vid verksamhetsförlagd utbildning

Peer Learning-guide

IPL-guide, starta och utveckla interprofessionell utbildning och lärande

Gibbs reflektionscykel, anpassad för interprofessionell reflektion

Tavelmodell för analys av patientfall

Interprofessionellt lärande - aktivitetskort

Aktivitetskorten är ett stöd för handledare att på ett strukturerat sätt initiera interprofessionella aktiviteter och underlätta för studenterna att uppnå interprofessionella lärandemål.

Korten har tagits fram av Utbildningsrådets arbetsgrupp Interprofessionellt lärande i samarbete mellan Region Stockholm, Karolinska Institutet, Marie Cederschiölds högskola, Röda korsets högskola och Sophiahemmets högskola.

Hembesök i primärvården

Intravenös läkemedelsordination

Kommunikationsövning via telefon

Mottagningsbesök fysioterapeut - läkare

Mottagningsbesök på vårdcentral eller rehab

Nutrition

Patientfallsseminarium i primärvården

Patientsäker kommunikation

Rond

Skuggning av annan profession

  • Senast granskad: 16 januari 2024