Anne-Marie Strömberg (V)

Parti: Vänsterpartiet (V)

Kontakta Anne-Marie Strömberg

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 12 september 2023