Bild på Desiree Pethrus

Désirée Pethrus (KD)

Parti: Kristdemokraterna (KD)

Kontakta Désirée Pethrus

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionråd
Oppositionsregionråd
Regionstyrelsen
Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott
Ledamot
Regionstyrelsens personal- och produktionsutskott
Ersättare
Krisledningsnämnd
Ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning
2:e vice ordförande
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Ersättare
Landstingshuset i Stockholm AB
Suppleant
Regionfullmäktige
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023