Moderniserade tunnelbanevagnar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tunnelbanans C20-vagnar ska moderniseras. Syftet är att behålla och utveckla vagnarnas goda kvalitet och samtidigt förbättra resenärernas upplevelse under resan, bland annat genom större ytor att röra sig på. Nu rullar det första ombyggda tåget i Stockholms tunnelbana.

Projektets tidslinje

2018-02-12 00:00:00
Prototyper produceras
2018-02-12 00:00:00

Prototyper produceras

Syftet med prototyperna är att kunna visa att konstruktionen fungerar och för att kunna utföra vissa typer av tester.

2019-05-01 00:00:00
Tester påbörjas
2019-05-01 00:00:00

Tester påbörjas

Prototyperna används för att testa bland annat den nya inredningen, miljön för förarna, systemet som styr tåget, videobilder i förarhytt och systemet för information till passagerarna.

2020-05-01 00:00:00
Klart för tester i blandad trafik
2020-05-01 00:00:00

Klart för tester i blandad trafik

Prototyperna börjar testas i tunnelbanans system (utan passagerare).

2020-06-30 00:00:00
Prototypfordon godkänns
2020-06-30 00:00:00

Prototypfordon godkänns

De första uppgraderade C20-fordonen börjar användas i passagerartrafik. Övriga fordon byggs om efterhand.

2020-11-19 00:00:00
Trafikstart
2020-11-19 00:00:00

Första ombyggda C20 i trafik

Det första ombyggda tåget rullar i trafik på tunnelbanans Gröna linje.

2023-01-02 00:00:00
Serieproduktionen avslutas
2023-01-02 00:00:00

Serieproduktionen avslutas

Alla 271 stycken C20-vagnar är uppgraderade och klara.

Detta gör vi

Tunnelbanevagnarna görs om med ny inredning och nya funktioner. Vagnarna får rymligare ytor för resenärer med barnvagn eller rullstol. Den nya inredningen i vagnarna underlättar vid av- och påstigning. Vagnarna moderniseras även när det gäller trygghetskameror och information till resenärerna.

Syfte

Vi moderniserar vagnarna så att fler ska kunna resa med tunnelbanan när Stockholm växer. Syftet är även att behålla vagnarnas höga kvalitet, göra resan tryggare, öka tillgängligheten för alla resenärer samtidigt som den upplevda trängseln ska minska.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser i vagnen kommer att kunna se och uppleva förändringen. Även förarna och andra yrkesgrupper som arbetar i eller med vagnen får delvis nya förutsättningar. Vagnarna kommer att sättas tillbaka i trafik löpande. Det första ombyggda tåget sattes i trafik i november 2020.

Modernisering för en mer attraktiv kollektivtrafik

När de 271 tunnelbanevagnarna C20 köptes, beräknades vagnarna gå i trafik med bra kvalitet i cirka 30 år. Nu har mer än halva den tiden gått och för att vagnen ska fortsätta köra resenärer med samma kvalitet, moderniseras den. Förutom tekniska åtgärder ska de ombyggda tunnelbanevagnarna minska den upplevda trängseln i tunnelbanan när Stockholm växer och fler reser med oss.

För resenärerna betyder moderniseringen bland annat att:

  • Vagnarna får en ny, rymligare inredning med större ytor för resenärer med barnvagn eller rullstol.
  • Sätena, så kallade prioplatser, för äldre personer eller andra som behöver sitta ska markeras tydligare. Intill dessa platser planeras det finnas hållstänger och närhet till de mer öppna ytorna.
  • Trafikinformationen utökas.
  • Fler och nya kameror installeras som ett led i förbättrad trygghet.

De ombyggda tågen har även en annan möblering där traditionell motsittningen (grupper om 4 säten) blandas med säten placerade längs sidorna. Antalet sittplatser blir något färre än i dagens vagnar, i gengäld ger den nya möbleringen bredare gångar med utrymmen speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar samt plats för fler stående resenärer. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare och mer punktlig trafik.

Mer plats för fler resenärer

Det finns fortfarande sittplatser om fyra, precis som i dagens tåg. De sittplatser som är speciellt avsedda för resenärer med funktionshinder, sk prioplatser, är tydligt markerade med gult tyg. På så sätt är det enkelt att se vilka platser som är avsedda för resenärer med stort behov att sitta.

De moderniserade tunnelbanevagnarna får ny möblering, nytt tyg på sätena. Det blir något färre sittplatser till fördel för ytor speciellt avsedda för rullstolar och barnvagnar. Det blir fler hållstänger och mer plats att stå på.

Moderniseringen omfattar också åtgärder som inte i första hand är synliga för resenären. Förarnas hytt ska få en delvis ny inredning. Syftet är att uppnå en bättre arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv.

I samband med underhållet av vagnarna, genomförs också flera tekniska åtgärder. Bland annat byter man plats på vagnarnas boggi (boggi är den del av vagnen där hjul och hjulaxlar finns) för att jämna ut slitaget. Byte av motorkablar görs där det behövs. Totalt handlar moderniseringen om ett tiotal åtgärder.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?