Budget 2023: Vårdcentralen ska bli kontaktpunkten för fler

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fler vårdcentraler i områden där det idag finns för få husläkare. Färre patienter per läkare på sikt. Den som ringer till en vårdcentral ska kunna få en tid samma dag, om det behövs. Störst behov av vård ska styra var vårdcentraler byggs upp eller stärks. Detta är inriktningen i en satsning på primärvården, det vill säga vårdcentralerna. Steg för steg ska vården förändras så att den som har störst vårdbehov också ska få vård lättare och snabbare än idag. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

För de flesta är det till vårdcentralen man vänder sig för vård i vardagen. Men vårdcentralerna är ojämnt spridda i länet och kan ha svårt att erbjuda lediga tider. För den som väntar på nödvändig vård och upplever förvärrade besvär, kan försöken att hitta hjälp sluta på någon av länets akutmottagningar istället för hos husläkaren. Med ökat fokus på vårdcentralerna ska det bli enklare att få en tid efter behov, vilket lättar trycket på länets akutmottagningar. Ersättningen till vårdcentralernas husläkarmottagningar höjs med fem procent 2023. Det gör också att akutsjukhusens vård kan ges till dem som verkligen behöver den. Den ersättning som vårdcentralerna får från Region Stockholm för videobesök eller digitala besök ska också ändras, för att säkerställa att onödig vård inte erbjuds och att rätt resurser kommer de svårast sjuka till godo.

På sikt ska länets husläkare ha färre listade patienter per läkare. Med hjälp av en handlingsplan ska målet stegvis justeras till 1 100 patienter per husläkare.

Mer pengar till akutsjukhusen

Akutsjukhusens ersättning för 2023 höjs med fyra procent, delvis för att kompensera för inflationen. Sjukhusen får samtidigt i uppdrag att minska konsultanvändning och administration. Pengarna ska ge sjukhusen möjlighet att öka sin grundbemanning, bemanna fler vårdplatser och förbättra arbetsmiljön. De ekonomiska underskott som sjukhusen har 2022 kommer att skrivas av.

1177 på telefon kan drivas i egen regi

Som ett sätt att minska hänvisningarna till akutmottagningarna och för att förbättra kvaliteten i tjänsten, ska en utredning se över hur telefonrådgivningen på 1177 ska tas över och drivas vidare av Region Stockholm. Idag drivs tjänsten av en extern leverantör.Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan