Budget 2023: Kollektivtrafiken – en viktig del i grön omställning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kollektivtrafiken är avgörande för att nå regionens klimatmål. Det framgår av budget 2023 som beslutas 6-7 december.

Ambitionen är att Region Stockholm ska vara ledande i hållbar utveckling. Du som invånare ska ges möjlighet att ställa bilen och i stället resa kollektivt och klimatsmart. Framtidens kollektivtrafik ska vara mer attraktiv och trygg för dig som resenär. 

Kollektivtrafiken ska bli bättre genom fler pendelbåtslinjer och utbyggd tunnelbana. Framtidens utbyggnad ska analyseras för att se vilka nya investeringar som kan bidra till en mer effektiv kollektivtrafik för dig som resenär. Det handlar om tunnelbana till Bromma flygplats, sammankoppling mellan Hjulsta och Barkarby, utbyggnation mellan Älvsjö och Hagsätra, tunnelbana till Fagersjö samt spårbunden trafik till Tyresö.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan