• App kan bidra till delaktighet för barn inom vården

  Den interaktiva appen IACTA riktar sig till barn mellan 3–5 år som ska genomgå en läkarundersökning eller provtagning. Syftet med appen är att öka barnens förståelse för vad som kommer att hända samt minska eventuell rädsla och på så sätt göra det möjligt för barnen att vara delaktiga i vårdsituationen.

  Hälso- och sjukvårdKultur
 • Strategi för vaccinationer mot covid-19

  Den 25 augusti ska Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ta beslut om den fortsatta inriktningen för vaccinationerna mot covid-19. Nu är över hälften av de vuxna invånarna i Stockholms län vaccinerade med två doser och runt 75 procent har påbörjat sin vaccination. Under hösten går vaccinationsprogrammet in i en ny fas, där arbetet med att få fler invånare att vaccinera sig med två doser fortsätter. Den mer smittsamma deltavarianten har visat att skyddet med två doser är viktigt för att undvika svår sjukdom och död.

  Hälso- och sjukvård
 • 13 augusti: Nionde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar jämfört med förra veckan. Den 9 augusti öppnade regionen för vaccination av 16-17-åringar. Hittills har 21 500 ungdomar i åldersgruppen vaccintid. Det råder fortfarande blodbrist i länet och invånare uppmanas därför att lämna blod.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan 16–17-åringar vaccinera sig mot covid-19

  Måndagen den 9 augusti öppnar vaccinbokningen för alla födda 2005 och tidigare. Det innebär att nu kan även de som är födda 2005 och 2004 boka vaccinering mot covid-19. Vaccination kommer att ske vid vaccinationsmottagningar och bokas via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen för den som saknar Bank-id. Vilka mottagningar som är aktuella framgår vid bokningen i appen.

  Hälso- och sjukvård
 • 6 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå. Två doser vaccin krävs för att skydda mot svår sjukdom av den mer smittsamma deltavarianten av viruset som nu dominerar i länet. Regionen har förkortat dosintervallet och kommer även börja vaccinera 16-17-åringar med start nästa vecka för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten. Invånare i länet uppmanas lämna blod då det råder blodbrist.

  Hälso- och sjukvård
 • 16–17-åringar kan boka vaccination från måndag förmiddag

  Måndag den 9 augusti klockan 10 öppnar vaccinationen även för dem som är födda 2005 och tidigare. Det innebär att alla som är – eller ska fylla 16 år i år – och äldre kan boka tider för vaccination mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Gott om lediga tider för vaccination – nästa åldersgrupp kan boka tid med start på måndag

  Just nu finns det gott om lediga tider för vaccination runt om i länet. Förra veckan förkortades dosintervallet för att fler ska kunna bli vaccinerade med två doser inför hösten – och med start nästa vecka kommer de som är födda 2005 eller tidigare också att kunna boka vaccination. Detta för att undvika att fler blir svårt sjuka i covid-19 i höst.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm flaggar för Stockholm Pride

  Stockholm Pride inleds på måndag och pågår mellan 2 och 8 augusti. Region Stockholm flaggar som vanligt på alla bussar samt utanför sjukhus och landstingshuset.

  Hälso- och sjukvårdHållbarhet
 • Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare

  Med start idag torsdag 29 juli kommer fler att kunna boka sin andra dos vaccin snabbare. Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2, där andra dosen kan erbjudas redan efter fyra veckor, införs gradvis och gäller Pfizer och Modernas vacciner.

  Hälso- och sjukvård
 • Du som är 65 eller äldre kan nu välja covid-19-vaccin

  Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga.

  Hälso- och sjukvård
 • 23 juli: Sjätte rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år. Den mer smittsamma deltavarianten av viruset dominerar nu i länet. Fler smittade har hittills inte lett till ett ökat vårdbehov. Patienter som vårdas på sjukhus med covid-19 ligger på en stabil nivå runt 30 personer. Läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus men något mindre ansträngt än tidigare veckor.

  Hälso- och sjukvård
 • AstraZenecas vaccin fasas ut

  Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i åldersgruppen 65+ i Stockholms län kommer inom kort att kunna välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga. Förändringen kommer gälla både för de som påbörjar sin vaccination och för de som ska ta sin andra dos. Region Stockholm hoppas att förändringen bidrar till att fler äldre blir fullvaccinerade, vilket är viktigt när antalet konstaterat smittade fortsätter öka i länet och delta-varianten dominerar.

  Hälso- och sjukvård
 • Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm

  Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), i syfte att avhjälpa de brister i EU:s gemensamma hantering av gränsöverskridande hälsokriser som blottats under covid-19-pandemin. Region Stockholm har under kommissionens samrådsförfarande uttryckt sitt stöd till inrättandet av myndigheten, som regionen anser skulle stärka EU:s gemensamma hantering av framtida hälsorelaterade hot.

  Hälso- och sjukvård
 • Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm

  Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), i syfte att avhjälpa de brister i EU:s gemensamma hantering av gränsöverskridande hälsokriser som blottats under covid-19-pandemin. Region Stockholm har under kommissionens samrådsförfarande uttryckt sitt stöd till inrättandet av myndigheten, som regionen anser skulle stärka EU:s gemensamma hantering av framtida hälsorelaterade hot.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • 16 juli: Femte rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporterar smittskyddsläkaren att uppgången av antalet konstaterat smittade av covid-19 tycks fortsätta att öka under innevarande vecka. Det är särskilt den unga gruppen mellan 18–29 år som är överrepresenterad bland de smittade. Många av de som konstaterats smittade bedöms ha blivit smittade utomlands, där resande från Spanien står för en stor andel av dessa.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu över två miljoner vaccinationer

  Två miljoner vaccinationer mot covid-19 har nu gjorts i Region Stockholm. Därmed är 66 procent av de vuxna invånarna vaccinerade med minst en dos, och av dessa har 41 procent även fått sin andra dos.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny vaccinationsmottagning i Södertälje

  Måndagen den 12 juli öppnar Region Stockholm en ny vaccinationsmottagning i Södertälje. Det är S:t Aframs vårdcentral i Geneta som nu börjar att vaccinera allmänheten mot covid-19. Tidbokning sker via appen Alltid öppet eller via den kompletterande telefontjänsten.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19

  Fredagen den 9 juli öppnar vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid Öppet, eller den kompletterande telefontjänsten, och sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • 9 juli: Fjärde rapporten om sommarens vård

  Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk prioritet kan få längre väntetider än normalt. Södersjukhuset rapporterar fortsatt att särskilt många patienter söker sig till sjukhuset med behov av akut sjukvård.

  Hälso- och sjukvård