Det här gäller 2023 om vaccination mot covid-19

Den 22 december kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Äldre och riskgrupper rekommenderas ytterligare doser med start 1 mars.

För de allra flesta är grundvaccination med två doser och en påfyllnadsdos ett tillräckligt skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vissa grupper rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser från och med 1 mars:

  • Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas två påfyllnadsdoser per år, en på våren och en på hösten, med minst sex månaders intervall.
  • Personer som är 65 - 79 år samt yngre personer med medicinska riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos hösten 2023. Gruppen kommer också att erbjudas en dos under våren även om det inte är en uttrycklig rekommendation.  

- All vaccination bokas som vanligt via appen Alltid öppet eller telefonbokningen. Det går också bra att uppsöka en vaccinationsmottagning med drop-in, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Personer med en sjukdom eller behandling som innebär att de behöver tätare intervall mellan doserna får ett individuellt vaccinationsschema av sin behandlande läkare. Vaccinationen sker på den behandlande mottagningen eller så skickas remiss till vårdcentralen som genomför vaccinationen.   

Invånare som inte vaccinerat sig alls eller har tagit färre än tre doser har ett stående erbjudande att få dessa vaccinationer.  

I det fall Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kan också regionens vaccinationserbjudande ändras.

Fler nyheter